خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت (صفحه 50)

بایگانی برچسب: پاورپوینت

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسرها ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسرها ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت جمع و تفریق کسرها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت جدول تناسب ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت جدول تناسب ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت جدول تناسب در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت مقدارهای متناسب ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت مقدارهای متناسب ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت مقدارهای متناسب در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تسهیم به نسبت ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تسهیم به نسبت ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت تسهیم به نسبت در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درصد و ریاضیات مالی ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درصد و ریاضیات مالی ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درصد و ریاضیات مالی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت مقایسه و اندازه گیری سطح ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت مقایسه و اندازه گیری سطح ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | مقایسه و اندازه گیری سطح در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت مساحت شکل های هندسی ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت مساحت شکل های هندسی ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | مساحت شکل های هندسی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت حجم شکل های هندسی ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت حجم شکل های هندسی ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت حجم شکل های هندسی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت محورهای مختصات ریاضی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت محورهای مختصات ریاضی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت محورهای مختصات در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »