خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت (صفحه 4)

بایگانی برچسب: پاورپوینت

پاورپوینت طرح درس روزانه چینش زیبا، منظم و سه بعدی یون ها در جامد یونی (صفحه 77 تا 81 کتاب شیمی 3)

فایلی با عنوان پاورپوینت طرح درس روزانه چینش زیبا، منظم و سه بعدی یون ها در جامد یونی (صفحه 77 تا 81 کتاب شیمی 3) در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت زمین خانه خاکی ما علوم تجربی اول دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت زمین خانه خاکی ما علوم تجربی اول دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت زمین خانه خاکی ما در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت طرح درس روزانه فلزها عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا (صفحه 81 تا 83 کتاب شیمی 3)

فایلی با عنوان پاورپوینت طرح درس روزانه فلزها عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا (صفحه 81 تا 83 کتاب شیمی 3) در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت نگاره های 1، 2 و 3 فارسی اول دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت نگاره های 1، 2 و 3 فارسی اول دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت نگاره های 1، 2 و 3 در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت نگاره های 4، 5 و 6 فارسی اول دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت نگاره های 4، 5 و 6 فارسی اول دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت نگاره های 4، 5 و 6 در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت نگاره های 7، 8، 9 و 10 فارسی اول دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت نگاره های 7، 8، 9 و 10 فارسی اول دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | نگاره های 7، 8، 9 و 10 در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »