خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت (صفحه 30)

بایگانی برچسب: پاورپوینت

دانلود پاورپوینت تساوی کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تساوی کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت تساوی کسر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ضرب عدد در کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ضرب عدد در کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت ضرب عدد در کسر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کامل کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کامل کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت کسر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ضرب 2 عدد 2 رقمی درس اول فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ضرب 2 عدد 2 رقمی درس اول فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت ضرب 2 عدد 2 رقمی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت محاسبه های تقریبی درس دوم فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت محاسبه های تقریبی درس دوم فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت محاسبه های تقریبی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد یک رقمی درس سوم فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد یک رقمی درس سوم فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت تقسیم بر عدد یک رقمی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد دو رقمی درس چهارم فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد دو رقمی درس چهارم فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت تقسیم بر عدد دو رقمی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کامل ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کامل ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت ضرب و تقسیم در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت اندازه گیری زاویه درس دوم فصل چهارم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت اندازه گیری زاویه درس دوم فصل چهارم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت اندازه گیری زاویه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت اندازه گیری زمان درس سوم فصل چهارم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت اندازه گیری زمان درس سوم فصل چهارم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت اندازه گیری زمان در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »