خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت (صفحه 3)

بایگانی برچسب: پاورپوینت

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 11,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,قسمت زنِ پارسا در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم آرشی دیگر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم آرشی دیگر در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 10,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,قسمت آرشی دیگر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم راز موفّقيّت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم راز موفّقيّت در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 9,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,قسمت راز موفّقيّت در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با امامِ ميهن

فایلی با عنوان پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با امامِ ميهن در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 8,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,قسمت هم زيستي با امامِ ميهن در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم پرتوِ اُميد

فایلی با عنوان پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم پرتوِ اُميد در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 7,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,قسمت پرتوِ اُميد در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 6,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,قسمت آداب زندگاني در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم هم نشين

فایلی با عنوان پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم هم نشين در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 4,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,قسمت هم نشين در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي

فایلی با عنوان پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 3,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,مثل آيینه، كار و شايستگي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجايبِ صُنعِ حق تعالي

فایلی با عنوان پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجايبِ صُنعِ حق تعالي در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 2,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,عجايبِ , صُنعِ , حق , تعالي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

فایلی با عنوان پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,درس 1,فارسی نهم,کلاس نهم,پایه نهم,آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »