خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت (صفحه 20)

بایگانی برچسب: پاورپوینت

دانلود پاورپوینت پرسشگری، خرد و دانش فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت پرسشگری، خرد و دانش فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت پرسشگری در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت مدرسه ی هوشمند، کارت اعتباری، مَثل، نیایش فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت مدرسه ی هوشمند، کارت اعتباری، مَثل، نیایش فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت مدرسه ی هوشمند در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس اول زنگ علوم، علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس اول زنگ علوم، علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت زنگ علوم در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس دوم مخلوط ها در زندگی علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس دوم مخلوط ها در زندگی علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت مخلوط ها در زندگی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس سوم انرژی نیاز هر روز ما علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس سوم انرژی نیاز هر روز ما علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت انرژی نیاز هر روز ما در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس چهارم انرژی الکتریکی علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس چهارم انرژی الکتریکی علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت انرژی الکتریکی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس هشتم آسمان در شب علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس هشتم آسمان در شب علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت آسمان در شب در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس پنجم گرما و ماده علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس پنجم گرما و ماده علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت گرما و ماده در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ششم سنگ ها علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس ششم سنگ ها علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس ششم سنگ ها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس نهم بدن ما 1 علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس نهم بدن ما 1 علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس نهم بدن ما 1 در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »