خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت (صفحه 2)

بایگانی برچسب: پاورپوینت

دانلود پاورپوینت درس 11 یازدهم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 11 یازدهم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 11 ریاضی اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 12 دوازدهم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 12 دوازدهم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 12 ریاضی اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 13 سیزدهم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 13 سیزدهم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 13 ریاضی اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 14 چهاردهم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 14 چهاردهم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 14ریاضی پایه اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 16 شانزدهم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 16 شانزدهم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 16 ریاضی اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 17 هفدهم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 17 هفدهم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 17 ریاضی اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 18 هجدهم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 18 هجدهم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 18 ریاضی اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 19 نوزدهم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 19 نوزدهم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 19 ریاضی اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت طرح درس روزانه هنرنمایی شاره های مولکولی و یونی برای تولید برق (صفحه 75تا 77 کتاب شیمی 3)

فایلی با عنوان پاورپوینت طرح درس روزانه هنرنمایی شاره های مولکولی و یونی برای تولید برق (صفحه 75تا 77 کتاب شیمی 3) در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس 20 بیستم ریاضی پایه اول ابتدایی

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس 20 بیستم ریاضی پایه اول ابتدایی در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس 20 ریاضی اول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »