خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت (صفحه 10)

بایگانی برچسب: پاورپوینت

دانلود پاورپوینت ارزش پول ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ارزش پول ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت ارزش پول در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت فصل دوم عددهای چهار رقمی ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت فصل دوم عددهای چهار رقمی ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت عددهای چهار رقمی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت حل مسئله (رسم شکل) ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت حل مسئله (رسم شکل) ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت حل مسئله رسم شکل در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تساوی کسرها ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تساوی کسرها ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت تساوی کسرها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کسر و کاربرد کسر در اندازه گیری ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کسر و کاربرد کسر در اندازه گیری ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت کسر و کاربرد کسر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت مقایسه کسرها ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت مقایسه کسرها ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت مقایسه کسرها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کامل فصل سوم عددهای کسری ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کامل فصل سوم عددهای کسری ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت عددهای کسری در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت نمادین سازی ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت نمادین سازی ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت نمادین سازی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی پایه سوم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی پایه سوم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »