خانه / بایگانی برچسب: «هويت

بایگانی برچسب: «هويت

تحقیق در مورد جستاري جامعه شناختي پيرامون هويت ملي ايرانيان در قرن چهارم هجري 33 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد جستاري جامعه شناختي پيرامون هويت ملي ايرانيان در قرن چهارم هجري 33 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | جستاري,جامعه,شناختي,پيرامون,هويت,ملي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد بلوغ و هويت يابي نوجوانان

فایلی با عنوان تحقیق در مورد بلوغ و هويت يابي نوجوانان در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | بلوغ,هويت,يابي,نوجوانان,«بلوغ,يابي» در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد روش‌هاي تشخيص هويت بيومتريک

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد روش‌هاي تشخيص هويت بيومتريک در دسته بندی و برچسب آموزش | روش‌هاي,تشخيص,هويت,بيومتريک,مقدمه,شکل 3 : تصوير‌برداري از عنبيه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد بحران هويت در جواني 63 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد بحران هويت در جواني 63 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | بحران,هويت,جواني,مقدمه,ويژگي,هاي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد اختلالات هویت جنسی 31 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد اختلالات هویت جنسی 31 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | اختلالات,هویت,جنسی,«هويت,جنسي(Gender,Identity)» در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد هويت ديني وملي ونقش آن در توسعه محبت ومهرورزي 11 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد هويت ديني وملي ونقش آن در توسعه محبت ومهرورزي 11 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | هويت,ديني,وملي,ونقش,توسعه,محبت در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد هويت ملي و جهاني شدن 45 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد هويت ملي و جهاني شدن 45 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | هويت,ملي,جهاني,شدن,سمينار,مسائل در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد کودکان بی هويت و آينده 18 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد کودکان بی هويت و آينده 18 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | کودکان,هويت,آينده,آينده!,ايران,امروز در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد قران وراه تشخيص هويت انسان

فایلی با عنوان تحقیق در مورد قران وراه تشخيص هويت انسان در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | قران,وراه,تشخيص,هويت,انسان,ايحسب در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »