خانه / بایگانی برچسب: ملي

بایگانی برچسب: ملي

پاورپوینت در مورد برنامه كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد برنامه كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در دسته بندی و برچسب آموزش | برنامه,كنترل,مبارزه,ملي,دخانيات,تحليل وضعيت موجود: در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد بررسي و ارزيابي جايگاه منابع ملي در توسعه پايدار

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد بررسي و ارزيابي جايگاه منابع ملي در توسعه پايدار در دسته بندی و برچسب آموزش | بررسي,ارزيابي,جايگاه,منابع,ملي,توسعه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد چگونگيِ تشكيل ارتش نوين ملّي در ايران 33 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد چگونگيِ تشكيل ارتش نوين ملّي در ايران 33 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | چگونگيِ,تشكيل,ارتش,نوين,ملّي,ايران در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد جهاني‌شدن و امنيت ملي

فایلی با عنوان تحقیق در مورد جهاني‌شدن و امنيت ملي در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | جهاني‌شدن,امنيت,ملي,منبع:,ماهنامه,زمانه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد جستاري جامعه شناختي پيرامون هويت ملي ايرانيان در قرن چهارم هجري 33 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد جستاري جامعه شناختي پيرامون هويت ملي ايرانيان در قرن چهارم هجري 33 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | جستاري,جامعه,شناختي,پيرامون,هويت,ملي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي در دسته بندی و برچسب آموزش | اقتصاد,فرهنگ,عزم,ملي,مديريت,جهادي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد تنوع فرهنگي اقوام در قواره يك لباس ملي نمي گنجد

فایلی با عنوان تحقیق در مورد تنوع فرهنگي اقوام در قواره يك لباس ملي نمي گنجد در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | تنوع,فرهنگي,اقوام,قواره,لباس,ملي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد تفاوت و رابطه ميان آينده‌نگاري منطقه‌اي و آينده‌نگاري ملي 22 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد تفاوت و رابطه ميان آينده‌نگاري منطقه‌اي و آينده‌نگاري ملي 22 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | تفاوت,رابطه,ميان,آينده‌نگاري,منطقه‌اي,ملي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »