خانه / بایگانی برچسب: مقاوم

بایگانی برچسب: مقاوم

تحقیق در مورد قابليت كشش در تيرهاي مقاوم سازي شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه هاي CFRP

فایلی با عنوان تحقیق در مورد قابليت كشش در تيرهاي مقاوم سازي شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه هاي CFRP در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | قابليت,كشش,تيرهاي,مقاوم,سازي,شده در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد سبک سازی با پانل های پوما 43 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد سبک سازی با پانل های پوما 43 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | سبک,سازی,پانل,های,پوما,مقاوم در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد ترتيب و مقاوم سازي نسل 11 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد ترتيب و مقاوم سازي نسل 11 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | ترتيب,مقاوم,سازي,نسل,پيشگفتار,عصر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد پليمرهاي مقاوم حرارتي

فایلی با عنوان تحقیق در مورد پليمرهاي مقاوم حرارتي در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | پليمرهاي,مقاوم,حرارتي,دانشگاه,آزاد,اسلامي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد بتنهاي مقاوم در اجرا 18 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد بتنهاي مقاوم در اجرا 18 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | بتنهاي,مقاوم,اجرا,گسترش,زير,بناي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی

فایلی با عنوان تحقیق در مورد استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | استفاده,باکتریهای,مقاوم,اسید,برای,تولید در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد اساس فولادهای مقاوم در برابر عوامل شیمیایی14 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد اساس فولادهای مقاوم در برابر عوامل شیمیایی14 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | اساس,فولادهای,مقاوم,برابر,عوامل,شیمیایی14 در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP 19 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP 19 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | مقاوم,سازي,تير,مركب,بتن,فولادبا در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد مقاوم سازي ساختمانها بوسيله ميراگرهاي اصطكاكي 12 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد مقاوم سازي ساختمانها بوسيله ميراگرهاي اصطكاكي 12 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | مقاوم,سازي,ساختمانها,بوسيله,ميراگرهاي,اصطكاكي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »