خانه / بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت

بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت درس اول آفریدگار زیبایی فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس اول آفریدگار زیبایی فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت آفریدگار زیبایی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس دوم کوچ پرستوها،در جستجو، قوی ترین حیوان جنگل فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس دوم کوچ پرستوها،در جستجو، قوی ترین حیوان جنگل فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت کوچ پرستوها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس سوم راز نشانه ها، روباه و زاغ فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس سوم راز نشانه ها، روباه و زاغ فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت راز نشانه ها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس چهارم ارزش علم فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس چهارم ارزش علم فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت ارزش علم در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس پنجم رهایی از قفس فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس پنجم رهایی از قفس فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت رهایی از قفس در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس ششم آرش کمانگیر فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس ششم آرش کمانگیر فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت آرش کمانگیر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس هفتم مهمان شهرما فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس هفتم مهمان شهرما فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت مهمان شهرما در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس دهم باغچه اطفال فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس دهم باغچه اطفال فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت درس دهم باغچه اطفال در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت اتفاق ساده، دوست بچه های خوب، نوشتن نامه فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت اتفاق ساده، دوست بچه های خوب، نوشتن نامه فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت اتفاق ساده در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت لطف حق، امید فارسی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت لطف حق، امید فارسی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت لطف حق در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »