خانه / بایگانی برچسب: خاکی

بایگانی برچسب: خاکی

پاورپوینت در مورد مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله در دسته بندی و برچسب آموزش | مقایسه,رفتار,سدهای,خاکی,بتونی,مقابل در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد کاهش و کنترل نشت در بدنه و پی سد خاکی

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد کاهش و کنترل نشت در بدنه و پی سد خاکی در دسته بندی و برچسب آموزش | کاهش,کنترل,نشت,بدنه,خاکی,ترانشه آب بند: در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد خاکبرداری و عملیات خاکی

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد خاکبرداری و عملیات خاکی در دسته بندی و برچسب آموزش | خاکبرداری,عملیات,خاکی,خاکبرداری و عملیات خاکی,مقدمه:,ج) عمیق بودن گود: در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد زمین خانه خاکی ما

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد زمین خانه خاکی ما در دسته بندی و برچسب آموزش | زمین,خانه,خاکی,زمین خانه خاکی ما,خاکها متفاوتند,خاکها در کجاها وجود دارند در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی 16 ص Copy

فایلی با عنوان تحقیق در مورد تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی 16 ص Copy در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | تکنولوژی,اجراء,خاکی,هسته,رسی,Copy در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل های استحکامی بروی سد خاکی بر اساس تحلیل های نا پایداری روزنه ها و رسوخ ها 19 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل های استحکامی بروی سد خاکی بر اساس تحلیل های نا پایداری روزنه ها و رسوخ ها 19 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | تجزیه,تحلیل,های,استحکامی,بروی,خاکی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان در دسته بندی و برچسب آموزش | بررسی,رفتار,سدهای,خاکی,زمان,ساخت،مطالعه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان 19 ص

فایلی با عنوان تحقیق در مورد بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان 19 ص در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | بررسی,رفتار,سدهای,خاکی,زمان,ساخت،مطالعه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »