خانه / نتایج جست و جو برای: دانلود فایل (صفحه 30)

نتایج جست و جو برای: دانلود فایل

دانلود پاورپوینت نواحی صنعتی مهمّ ایران درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت نواحی صنعتی مهمّ ایران درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | نواحی صنعتی مهمّ ایران در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله درباره موتورهای الکتریکی به صورت word و pdf

فایلی با عنوان دانلود مقاله درباره موتورهای الکتریکی به صورت word و pdf در دسته بندی و برچسب مهندسی مکانیک | انواع موتور الکتریکی ac,ساختمان موتور ريپولسيون,موتور القاء يكفاز,انواع موتوربا خازن راه انداز,موتور اونيورسال,pdf,موتور سنكرون پسماندي در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت معرفت آفریدگار درس اول فارسی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت معرفت آفریدگار درس اول فارسی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت معرفت آفریدگار در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت پنجره های شناخت درس دوم فارسی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت پنجره های شناخت درس دوم فارسی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت پنجره های شناخت در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت داستان من و شما درس چهارم فارسی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت داستان من و شما درس چهارم فارسی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت داستان من و شما در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت هفت خان رستم درس پنجم فارسی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت هفت خان رستم درس پنجم فارسی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت هفت خان رستم در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت اخلاق پسندیده درس ششم فارسی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت اخلاق پسندیده درس ششم فارسی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت اخلاق پسندیده در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت دوستی درس هفتم فارسی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت دوستی درس هفتم فارسی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت دوستی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت راز زندگی درس نهم فارسی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت راز زندگی درس نهم فارسی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت راز زندگی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | رنج هایی کشیده ام که مپرس,پاورپوینت رنج هایی کشیده ام در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »