خانه / نتایج جست و جو برای: دانلود فایل (صفحه 28)

نتایج جست و جو برای: دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کامل نسبت، تناسب و درصد فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کامل نسبت، تناسب و درصد فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت نسبت، تناسب و درصد در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تقارن مرکزی ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تقارن مرکزی ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت تقارن مرکزی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت زاویه و نیمساز ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت زاویه و نیمساز ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت زاویه و نیمساز در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | چند ضلعی ها و مجموع زاویه ها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت عددهای اعشاری در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تفریق عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تفریق عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت تفریق عددهای اعشاری در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ضرب عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ضرب عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت ضرب عددهای اعشاری در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت محیط دایره در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »