خانه / نتایج جست و جو برای: دانلود فایل (صفحه 20)

نتایج جست و جو برای: دانلود فایل

دانلود پاورپوینت مبارزه مردم ایران با استعمار درس بیست دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت مبارزه مردم ایران با استعمار درس بیست دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | مبارزه مردم ایران با استعمار در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت خرمشهر در چنگال دشمن درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت خرمشهر در چنگال دشمن درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | خرمشهر در چنگال دشمن در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت زنگ آفرینش درس اول فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت زنگ آفرینش درس اول فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت زنگ آفرینش در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت با بهاری که می رسد از راه درس چهارم فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت با بهاری که می رسد از راه درس چهارم فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | بهاری که می رسد از راه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت علم زندگانی فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت علم زندگانی فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت علم زندگانی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت نصیحت امام، شوق خواندن فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت نصیحت امام، شوق خواندن فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت نصیحت امام در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب پایه هفتم دوره اول متوسطه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب پایه هفتم دوره اول متوسطه در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت کلاس ادبیات در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت عهد و پیمان در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت خدمات متقابل اسلام و ایران فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت خدمات متقابل اسلام و ایران فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | خدمات متقابل اسلام و ایران در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت اسوه نیکو فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت اسوه نیکو فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت اسوه نیکو در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »