خانه / نتایج جست و جو برای: دانلود فایل (صفحه 10)

نتایج جست و جو برای: دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود 2 درس نهم علوم پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود 2 درس نهم علوم پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت کارها آسان می شود 2 در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت خاک با ارزش در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید درس یازدهم علوم پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید درس یازدهم علوم پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت بکارید و بخورید در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت از ریشه تا برگ در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | محاسبات عددی,یادآوری عدد نویسی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت معرفی میلیارد ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت معرفی میلیارد ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت معرفی میلیارد در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق عددهای مرکب ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت جمع و تفریق عددهای مرکب ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | جمع و تفریق عددهای مرکب در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت الگوها ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت الگوها ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت الگوها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کامل عددنویسی و الگوها فصل اول ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کامل عددنویسی و الگوها فصل اول ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت عددنویسی و الگوها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کسرهای بزرگتر از واحد ریاضی پایه پنجم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کسرهای بزرگتر از واحد ریاضی پایه پنجم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | کسرهای بزرگتر از واحد در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »