خانه / کامپیوتر (صفحه 30)

کامپیوتر

پهلوي

فایلی با عنوان پهلوي در دسته بندی و برچسب کامپیوتر | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پودر رنگ

فایلی با عنوان پودر رنگ در دسته بندی و برچسب کامپیوتر | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پوسيدگي

فایلی با عنوان پوسيدگي در دسته بندی و برچسب کامپیوتر | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پياده سازي VLSI يك شبكه عصبي آنالوگ مناسب براي الگوريتم هاي ژنتيك

فایلی با عنوان پياده سازي VLSI يك شبكه عصبي آنالوگ مناسب براي الگوريتم هاي ژنتيك در دسته بندی و برچسب کامپیوتر | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »