خانه / عمران

عمران

3-تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دكل های انتقال نیروی ایران

فایلی با عنوان 3-تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دكل های انتقال نیروی ایران در دسته بندی و برچسب عمران | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

3-بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده سبك با دیوارهای توپر بتنی سبك

فایلی با عنوان 3-بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده سبك با دیوارهای توپر بتنی سبك در دسته بندی و برچسب عمران | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

4-اثر پوششهای ضد آب برخوردگی تقویت كننده فولادی بتن و خواص فیزیكی بتن

فایلی با عنوان 4-اثر پوششهای ضد آب برخوردگی تقویت كننده فولادی بتن و خواص فیزیكی بتن در دسته بندی و برچسب عمران | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

4-مقایسه روشهای آزمایشگاهی با مدلهای نوین مجازی در تعیین نفوذ یون كلر در بتن

فایلی با عنوان 4-مقایسه روشهای آزمایشگاهی با مدلهای نوین مجازی در تعیین نفوذ یون كلر در بتن در دسته بندی و برچسب عمران | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

4-استفاده سیستم مدیریت اطلاعات در زمان وقوع بحران در شبكه حمل و نقل جاده ای

فایلی با عنوان 4-استفاده سیستم مدیریت اطلاعات در زمان وقوع بحران در شبكه حمل و نقل جاده ای در دسته بندی و برچسب عمران | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

3-بررسی دینامیكی اندركنش سد وزنی و مخزن در حوزه زمان توسط نرم افزارهای اجزا ء محدود

فایلی با عنوان 3-بررسی دینامیكی اندركنش سد وزنی و مخزن در حوزه زمان توسط نرم افزارهای اجزا ء محدود در دسته بندی و برچسب عمران | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »