خانه / سایر رشته های فنی مهندسی (صفحه 10)

سایر رشته های فنی مهندسی

مدلسازي آزادسازي دارو از ريزساختار پليمر زيست تجزيه پذير چندلايه در سه بعد

فایلی با عنوان مدلسازي آزادسازي دارو از ريزساختار پليمر زيست تجزيه پذير چندلايه در سه بعد در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

مدلسازي نحوه تصميم گيري انسان با استفاده از پيش بيني مبتني بر مدل و فرآيند تصميم گيري مارکوف

فایلی با عنوان مدلسازي نحوه تصميم گيري انسان با استفاده از پيش بيني مبتني بر مدل و فرآيند تصميم گيري مارکوف در دسته بندی و برچسب سایر رشته های فنی مهندسی | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »