خانه / آموزش و پرورش (صفحه 316)

آموزش و پرورش

دانلود پاورپوینت جهان نابرابر درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت جهان نابرابر درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت جهان نابرابر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ایرانی متحد و یکپارچه درس نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ایرانی متحد و یکپارچه درس نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | ایرانی متحد و یکپارچه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی درس دهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی درس دهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی و سرزمینی ایران درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی و سرزمینی ایران درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | تلاش برای حفظ استقلال در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت در جست و جوی پیشرفت,رهایی از سلطۀ خارجی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت انقلاب مشروطیت در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ایران در دوران حکومت پهلوی درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ایران در دوران حکومت پهلوی درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | ایران در دوران حکومت پهلوی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | ایران در دوران پس از پیروزی,پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت فرهنگ درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت فرهنگ درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت فرهنگ در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »