خانه / آموزش و پرورش (صفحه 20)

آموزش و پرورش

پاورپوینت معرفی کسب و کار، تهیه برنامه سر و سامان دادن نیروی انسانی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت معرفی کسب و کار، تهیه برنامه سر و سامان دادن نیروی انسانی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت معرفی کسب و کار,سر و سامان دادن نیروی انسانی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مدل کسب و کار (شریک یابی) کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت مدل کسب و کار (شریک یابی) کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت شریک یابی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فعالیت های کلیدی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت فعالیت های کلیدی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت فعالیت های کلیدی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مشتری شناسی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت مشتری شناسی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت مدل کسب و کار,مشتری شناسی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت طراحی ارزش پیشنهادی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت طراحی ارزش پیشنهادی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت ارتباط با مشتریان کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت ارتباط با مشتریان کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت مدل کسب و کار در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درآمد زایی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت درآمد زایی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت مدل کسب و کار در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »